Заседания

Заседание от дата 23.01.2022 от 18:30 часа.

Заседание от дата 19.11.2021 от 17:30 часа.

Заседание от дата 18.11.2021 от 18:00 часа.

Заседание от дата 30.07.2021 от 18:30 часа.

Заседание от дата 27.06.2021 от 16:30 часа.

Заседание от дата 20.08.2020 от 10:00 часа.

Заседание от дата 20.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 13.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 05.11.2019 от 16:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 20:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 18:40 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 15:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 12:15 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 11:55 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 09:50 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 09:40 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 09:10 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 08:30 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 08:15 часа.

Календар

Решения

  • № 148-МИ / 23.01.2022

    относно: ОТНОСНО: Изпращане на уведомление до ЦИК , на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, за насрочване на частични избори за избор на кмет на община Ракитово.

  • № 147-МИ / 19.11.2021

    относно: Взeмане на решение, на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово , Костадин Щерев Холянов.

  • № 146-МИ / 30.07.2021

    относно: Получено e писмо от КПКОНПИ с приложено Решение № РС-87-20-055/07.07.2021г. година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за установяване конфликт на интереси

всички решения