Състав на ОИК Ракитово

Председател

 1. Стоянка Паунова Гинчева

Зам. председатели

 1. Зорница Арсова Томова
 2. Петя Стефанова Стефанова

Секретар

 1. Мустафа Мехмедов Вигнев

Членове

 1. Ангел Кирилов Русков
 2. Виктория Цанкова Кердакова
 3. Вилма Евтимова Кейбашиева
 4. Денис Димитров Клашнов
 5. Кирилка Илиева Говедарска
 6. Цветелина Димитрова Зарева
 7. Яне Емилов Попов

Календар

Решения

 • № 147-МИ / 19.11.2021

  относно: Взeмане на решение, на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово , Костадин Щерев Холянов.

 • № 146-МИ / 30.07.2021

  относно: Получено e писмо от КПКОНПИ с приложено Решение № РС-87-20-055/07.07.2021г. година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за установяване конфликт на интереси

 • № 145-МИ / 30.07.2021

  относно: Получено писмо от Председателя на Общински съвет Ракитово с Изх. № 249/23.07.2021г. с искане за предприемане на действия от страна на ОИК Ракитово.

всички решения