27.03.2019

Извънредно заседание

На 29.03.2019год. от 17:10 часа, в залата на Общински съвет гр.Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

19.11.2018

Извънредно заседание

На 20.11.2018год от 17:15 часа, в залата на Общински съвет Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

08.06.2016

Заседание

Днес, 08.06.2016год. от 17:15 часа в залата на Общински съвет гр.Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

 

18.11.2015

Заседание

ОИК Ракитово насрочва заседание на 19.11.2015 год. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Ракитово.

30.10.2015

Предаване на изборни книжа, материали и бюлетини

Общинската избирателна комисия напомня, че на 31.10.2015г. ще се предават материалите и, изборните книжа и бюлетините на секционните избирателни комисии, съгласно графика.

№  по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Изборните книжа, материали, избирателни списъци и протоколи и ще се получават от председател, зам. председател/секретар на СИК само срeщу представяне на удостоверение от ОИК за назначаването им за такива и лична карта.
 2. Графикът да се спазва стриктно с оглед на по-рационалното използване на транспорта и осигуряване охраната на местата за гласуване.
26.10.2015

Жребий за подреждане на кандидатите в списък "А"

На основание резултатите от "Информационно обслужване" АД, лицата Петя Георгиева Чолева и Иван Георгиев Санкев са с еднакъв брой преференциални гласове. Указанията налагат провеждане на жребий за подреждане на кандидатите в списък "А" в листата на Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ" като резултат оот преференциалните гласове. 

Жребият ще се проведе в залата на ОИК Ракитово от 11.30 часа в присъствието на представител на г-жа Чолева, г-жа Светлана Баева и кандидата за общински съветник г-н Иван Георгиев Санкев.

25.10.2015

Край на изборния ден

ОИК Ракитово уведомява, че в 20:00 часа е обявен край на изборния ден.

25.10.2015

Начало на изборния ден

Общинската избирателна комисия уведомява, че всички 16 секции на териотрията на община Ракитово откриха изборния ден в 06:00 часа.

24.10.2015

Предаване на изборни книжа, материали и бюлетини

Общинската избирателна комисия напомня, че днес 24.10.2015г. ще се предават материалите и, изборните книжа и бюлетините на секционните избирателни комисии, съгласно графика.

№  по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Изборните книжа, материали, избирателни списъци и протоколи и ще се получават от председател, зам. председател/секретар на СИК само срeщу представяне на удостоверение от ОИК за назначаването им за такива и лична карта.
 2. Графикът да се спазва стриктно с оглед на по-рационалното използване на транспорта и осигуряване охраната на местата за гласуване.
24.10.2015

Заседание на ОИК Ракитово

Общинската избирателна комисия уведомява, че заседанието на 24.10.2015г. е насрочено за 19:00 часа.

24.10.2015

Заместващи застъпници

ОИК –Ракитово  уведомява всички партии и коалиции, регистрирали застъпници на кандидатски листи за участие в изборите  за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че заместващи застъпници се регистрират в ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до17.00 ч. на 24 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 2 – Списък на заместващите застъпници).

23.10.2015

Заседание

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 23.10.2015 г./петък/ е насрочено за 18:00 часа.

23.10.2015

Краен срок за регистрация на застъпници

Общинската избирателна комисия Ракитово уведомява, че днес 23.10.2015 г. в 18:00 часа изтича срока за регистрацията на застъпници на  политически партии, коалиции и местната коалиция. Заявление, придружено с Приложение № 68 от изборните книжа, списък на застъпниците на хартиен носител, списък на застъпниците на ел.носител /диск/ в  excel формат, както и пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, могат да се представят в ОИК, сградата на община Ракитово, ет.2, зала на Общински съвет Ракитово.

20.10.2015

Удостоверение по чл.263, ал.1от МВР

Общинската избирателна комисия уведомява, че в на страницата на Централна избирателна комисия, раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

16.10.2015

Гласуване на хора с увреждания

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Изборния кодекс гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват:

 1. В секция специално обозначена с табела или други знаци указващи допълнителното и предназначение;
 2. В избрана от тях подходяща секция на територията на общината след представяне на валиден документ за самоличност и подаване на декларация пред СИК, че не са и няма да гласуват на друго място. Всяка СИК разполага с такива декларации.
 3. С посочен от тях придружител, когато увреждането им не позволява сами да извършват необходимите действия при гласуването. Разрешението за гласуване се дава от председателя на СИК, а при оспорване на решението спорът се решава окончателно от състава на СИК.

 С Решение №72/16.09.2015г. ОИК Ракитово е утвърдила, като подходящи за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението следните избирателни секции:

 • Избирателна секция № 132400002, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини” №2, ПУ „Д-р Петър Берон” – интернат /южен вход/;
 • Избирателна секция № 132400009, с адрес: гр. Костандово, пл."Европа" № 1, ОУ „Неофит Рилски” /северен вход/;
 • Избирателна секция № 132400013, с адрес: с.Дорково, ул. „Хр.Ботев” № 2, ОУ ”Христо Ботев”.

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции (както и входовете на сградите с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден /25.10.2015г./, могат да подават заявки от 6,30 ч. до 18,15 ч. към дежурния екип за изборите по следните начини:

 • на телефони: 03542/20 44; 20 25; 34 60
 • на адрес: Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Център за информация и услуги;
 • на е-адрес: [email protected] и [email protected]

При направена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди 25 октомври 2015г. предварителни заявки за помощ при придвижване в изборния ден могат да се направят от понеделник (19.10.2015г.) до петък (23.10.2015г.) от 9.00 до 16.00 ч. по описаните по –горе начини.

16.10.2015

График за предаване на бюлетини

ОИК Ракитово обявява графика за предаване на бюлетините, както и отговорните членове на ОИК, които ще присъстват на предаването на материалите.

№ по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

15.10.2015

Отличителни знаци застъпници и представители

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО, уведомява всички партии и коалиции, регистрирали застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че съгласно чл. 121, ал.1 от Изборния кодекс са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК с решение

№ 1497-МИ от 25.06.2015 г.

 

Обозначителният знак-бадж се изготвя от самите застъпници или предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети и следва да отговарят на образеца, показан в Приложение 1  към горепосоченото решение на ЦИК.

 

Представителите на  партия, коалиция и инициативен комитет съгласно  чл.125 от Изборния кодекс, също носят обозначителни знаци-бадж и се изготвят от предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети, и следва  да отговарят на образеца, показан в Приложение 2, към решение 1497-МИ от 25.06.2015 г. на ЦИК

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

15.10.2015

Заседание ОИК

Заседанието на ОИК Ракитово на 15.10.2015 г. е насрочено за 17.00 часа. 

12.10.2015

Обучение СИК

Общинската избирателна комисия уведомява, че на 19.10.2015 г. от 17.30 часа в СОУ "Св.Климент Охридски", ще се проведе обучение на СИК. Присъствието на председател, зам.председател и секретар е задължително.

12.10.2015

Представяне на списък на представители на партии

ОИК Ракитово уведомява, че до 24.10.2015 г. и дори в деня на изборите, партиите, коалициите и метстната коалиция могат да представят списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местната коалиция за публикуване. Списъкът се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложение № 2 .

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първия или на всеки следващ списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

Приложение № 2

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ……………………………………………

 

СПИСЪК

(за публикуване)

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

ПП …………………………, или

КП …………………………, или

МК ………………………..., или

ИК …………………………

1. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

……………………………………..

 

 

 

 

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е публичен и съдържа следните колони:

Колона 1 – „№ по ред, дата“. Изписването на номерата следва последователността на предаване на списъците, като се вписва и датата на тяхното предаване;

Колона 2 – „Партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите, коалициите, местните коалиции и имената на издигнатия от инициативния комитет независим кандидат, като пред наименованието на партията/коалицията/местната коалиция се изписва абревиатурата „ПП“ – за партия, „КП“ – за коалиция, „МК“ – за местна коалиция. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат;

Колона 3 – „Представители на съответната партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените представители по реда на подредбата им в списъка;

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Вписват се номерът и датата, вписани в пълномощното за съответния упълномощен представител.

 

Достъпът до данните в списъка се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

10.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК Ракитово на 10.10.2015 г. е насрочено за 15.00 часа.

09.10.2015

Заявления по настоящ адрес

Общинската избирателна комисия уведомява, че на 10 октомври 2015 г. изтича срокът, в който избирателите/гласоподавателите могат да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес:

- Приложение № 12-МИ от изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове;

- Приложение № 18-НР от книжата за националния референдум.

Заявленията се подават до общинската администрация по настоящ адрес.

На 10 октомври 2015 г. изтича и срокът, в който гласоподавателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване в определено място при произвеждане на националния референдум. Заявлението – Приложение № 19-НР от книжата за референдума, се подава до общинската администрация по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в списъка за гласуване на референдума.

06.10.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК на 06.10.2015 г.  e насрочено за 17.00 часа. 

03.10.2015

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация (Приложение №68-МИ от изборните книжа) се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител (диск) в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително.

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН/ЛН на застъпника

 

 

 

 

 

 

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден и същата издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа.

03.10.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия Ракитово на 03.10.2015 г. е насрочено за 14.00 часа

02.10.2015

Заседание на ОИК Ракитово

Във връзка с утвърждаване на графичните файлове на предпечатните образци на бюлетините, комисията ще проведе заседание на 02.10.2015 г. от 15.00 часа.

29.09.2015

Регистрация на упълномощени представители

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети предоставят в ОИК списък с упълномощените си представители. ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисията. Краен срок за подаване на заявления за регистрация 24.10.2015 година

29.09.2015

Регистрация на застъпници

Общинска избирателна комисия Ракитово уведомява партиите, коалициите и местната коалиция, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК е до 18.00 часа на 23.10.2015 год. Списъкът се представя задължително и на електронин носител в excel формат по образеца в приложение № 68-МИ.

29.09.2015

До всички СИК

Общинска избирателна комисия Ракитово уведомява всички председатели на СИК, че в страницата на ОИК, раздел "ЗАСЕДАНИЯ НА ОИК" може да намерите имената на всички назначени лица към секционите избирателни комисии, участващи в произвеждането на изборите на 25.10.2015 година. Заседание от 23.09.2015 г., протокол №17, Решение №103, приложение №1, което е наразделна част от упоменатото решение.

25.09.2015

График на 24-часови дежурства

ИМЕ

ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА

ЧАС НА ДЕЖУРСТВО

Елвира Пелева

0885 351 222

06.00-09.00

Виктория Гаврилова

0893 616 114

09.00-12.00

Катя Пелева

0877 307 380

12.00-15.00

Калинка Холянова

0887 973 874

15.00-18.00

Магдалена Гатева

0886 992 667

18.00-21.00

Мария Арабова

0889 983 035

21.00-24.00

Горан Ангелов

0898 556 410

0.00-03.00

Зорница Томова

0895 527 501

03.00-06.00

Костадинка Янева

0892 214 586

0.00-24.00

Катя Овчарова

0879 912 311

0.00-24.00

Мустафа Вигнев

0886 111 057

0.00-24.00

24.09.2015

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

22.09.2015

Публичен жребий

На 22 септември (вторник) 2015 г. от 19.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите и местните коалиции в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На 22 септември (вторник) 2015 г. от 19.00 часа ще се проведе публично теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани в ОИК, в различните форми на предизборна кампания по местия радиовъзел и телевизия (клипове и диспути) в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Жребият ще се състои в сградата на община Ракитово, ул."Иван Клинчаров" №57, ет.2, зала на Общински съвет Ракитово.

22.09.2015

Прием на заявление за кандидати за кметове и общински съветници

Общинската избирателна комисия уведомява, че до 18.00 часа на 22 септември (вторник), включително, е крайният срок за регистрация на:

- кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите на 25 октомври 2015 г.

21.09.2015

Жребий за определяне на поредните номера в бюлетините

Общинската избирателна комисия ще проведе съвместен жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите, коалициите и местните коалиции в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и реда за участие в диспутите на местните радиовъзел и телевизия. Същите ще се състоят в сградата на община Ракитово на 22.09.2015 г. от 19.00 часа, залата на Общински съвет Ракитово. 

 

Изтегленият от ОИК жребий за поредните номера в бюлетините важи за всички видове местни избори на 25 октомври 2015 г.

 

 

18.09.2015

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ

Въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия от 16 септември 2015 г. ОИК Ви уведомява, че веднага след обявяване на решението си за регистрация на партия, коалиция, местна коалиция, инициативен комитет, кандидат за общински съветник, за кмет на община/район/кметство, ОИК ще издава удостоверение за извършената регистрация.

18.09.2015

Заседание на ОИК

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 18 септември 2015 г. е насрочено за 17:00 ч.

17.09.2015

Прием на заявления за кандидатски листи

ОИК Ракитово уведомява, че приема на документи за кандидатски листи за общински съветници и кметове е както следва:

 • всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа
 • почивни и празнични дни от 10.30 до 16.00 часа

Крайният срок за подаване на документи е 22.09.2015 г. до 18.00 часа.

Документи се приемат в ОИК Ракитово, ул."Иван Клинчаров" № 57, ет. 2, зала на Общински съвет.

17.09.2015

Електронен формат на кандидатска листа

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТИТЕ

ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ

 

Непредставянето на кандидатската листа в електронен формат на технически носител не е основание за връщане или отказ за приемане на предложението, представено от партия, коалиция или местна коалиция. В случай че същата е предоставена в електронен формат на технически носител, следва да се счита за улеснение на общинската избирателна комисия. 

15.09.2015

Заявления за общински съветници и кметове

ОИК Ракитово приема заявления за регистрация на кандидатски листи всеки ден от 09.00 до 16.00 часа, ет.2, зала на Общински съвет. Крайният срок за прием на документи е 22.09.2015 г. до 18.00 часа.

14.09.2015

Краен срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общинската избирателна комисия уведомява, че до 14 септември (понеделник), включително, е крайният срок за регистрация на:

- партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в общинските избирателни комисии за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.;

- инициативни комитети, партии и коалиции в Централната избирателна комисия за участие в информационно-разяснителната кампания за националния референдум на 25 октомври 2015 г.

14.09.2015

Заседание на ОИК Ракитово

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 14 септември 2015 г. е насрочено за 17.00 часа.

13.09.2015

Изискването за свидетелство за съдимост

Общинската избирателна комисия Ракитово уведомява, че при регистрацията на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. не се изисква представяне на свидетелство за съдимост от кандидатите. В този смисъл е и Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК.

Проверката на кандидатите се извършва служебно от ЦИК съгласно Решение № 2000-МИ от 8 септември 2015 г. на ЦИК. 

13.09.2015

Краен срок за регистрация на кандидатски листи за общински съветници и кметове

Общинската избирателна комисия уведомява, че крайния срок за регистрирането на кандидатските листи за общински съветници и на кандидатите за кметове за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. е до 18.00 часа на 22.09.2015 г.(вкл.) в административната сграда на община Ракитово, етаж 2, зала на Общински съвет;

Подписките за независимите кандидати за общински съветник или кмет, обработени от регистрираните инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се предават в ОИК Ракитово всеки ден до 18.00 часа на 22.09.2015 г.(вкл.) в административната сграда на община Ракитово, етаж 2, зала на Общински съвет.

13.09.2015

Относно проверка по чл.414, ал.2 от ИК на кандидатски листи

Общинската избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Краен срок за прием на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Общинската избирателна комисия приема документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Приемането на документи се извършва всеки ден от 09.00 до 16.00 часа. Крайният срок за прием на документи е до 18.00 часа на 14.09.2015 г. в заседалната зала на Общински съвет Ракитово.

12.09.2015

Заседание на ОИК Ракитово

 Заседанието на ОИК Ракитово е насрочено за 12.09.2015 г. в 17.00 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 218 / 29.03.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Недко Сатев

 • № 217 / 20.11.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Петя Чолева

 • № 216 / 08.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения