22.01.2022

Съобщение

Насрочвам извънредно заседание на ОИК Ракитово на 23.01.2022 год. в 15:30 часа

18.11.2021

Съобщение

Насрочвам заседание на ОИК Ракитово  на 19.11.2021 год. в 17:30 часа в офиса на ОИК.

17.11.2021

Съобщение

 Извънредно заседание на ОИК Ракитово ще се проведе на 18.11.2021 г от 17:30 часа

20.11.2019

Съобщение

Адрес за кореспонденция на комисията: гр. Ракитово, ул. "Христо Ботев" № 4.

Адрес на електронната поща на ОИК Ракитово : [email protected].

Зорница Томова - Зам. председател - тел. 0895527501 - приема и завежда във входящия регистър кореспонденцията до комисията;

Стоянка Гинчева - Председател - тел. 0893357378 - поддържат интернет страницата и имейла на ОИК Ракитово.

26.10.2019

Съобщение

ОИК Ракитово напомнянаблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, следва да носят утвърдените отличителни знаци – Приложение № 1 и Приложение № 2 към Решение № 607 от 14.08.2019г. на ЦИК. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия.

25.10.2019
25.10.2019

Съобщение

В деня на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. на територията на цялата страна за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.

 

Общинските избирателни комисии осъществяват контрол за наличие на включени заснемащи устройства в изборните дни в помещенията за гласуване.

25.10.2019

Съобщение

Разяснения по отбелязване на преференциите от СИК :

Ако  кандидат за общински съветник на партия, коалиция или местна коалиция не еполучил нито едно предпочитание (преференция), в протокола на СИК за избиране на обшински съветници (Приложение № 89-МИ), т. 10, на реда на съответната партия, коалиция или местна коалиция, в правоъгълника към неговия номер се вписва тире ( - )

25.10.2019
22.10.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

Застъпници се регистрират в Общинска избирателна комисия – Ракитово до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г.

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа)

17.10.2019

Съобщение

ОИК Ракитово ще проведе обучение на членовете на СИК в община Ракитово, както следва:

1. За СИК на територията на гр. Костандово на 17.10.2019г. от 17,00ч. в Читалище "Просвета" гр. Костандово;

2. За СИК на територията на гр. Ракитово на 18.10.2019г. от 17,30ч. в големия салон на Читалище "Будилник - 1898г." гр. Ракитово

3. За Сик на територията на с. Дорково на 18.10.2019 от 17,00 в Читалище "Св. Кирил и Методий" с. Дорково 

Присъствието на всички членове на СИК Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО !

28.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се състои на 29.09.2019 12:00 часа

25.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно регистрираните кандидати от партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции

След изтичане на крайния срок за регистриране на кандидатите на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите за кметове и общински съветници на 27 октомври 2019 година, в ОИК Ракитово по ред на регистриране във входящите регистри са вписани следните участници:

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА – 6 БРОЯ:

1. Костадин Щерев Холянов - ПП БЗНС

2. Росица Ангелова Рускова - ПП ГЕРБ

3. Димитър Бойков Топалов - ПП ВОЛЯ

4. Димитър Иванов Делиев - Коалиция „Демократична България – Обединение”

5. Георги Спасов Тупаров - КП „Алтернативата на гражданите”

6. Ангел Асенов Кожухаров - ПП „Нова алтернатива”

 

 КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” – листа с 17 кандидати:

1

Момчил Бенчов Арнаудов

2

Цанко Бенчов Молов

3

Шабан Джамалов Къркелов

4

Пламен Ясенов Горумов

5

Биляна Алекова Бешева

6

Валентин Максимов Вигнев

7

Петър Адамов Пашов

8

Юркиша Мехмедова Ананова

9

Румен Валентинов Галенов

10

Ангел Иванов Вандев

11

Румен Алдинов Хаджиев

12

Юсеин Ахмедов Крачов

13

Глория Недкова Сатева

14

Емил Антонов Арнаудов

15

Анелия Ивова Порчева

16

Мартин Мильов Балиев

17

Светлан Илиянов Бабечки

ПП „Български земеделски народен съюз” - листа с 17 кандидати:

1

Костадин Щерев Холянов

2

Димитър Георгиев Андонов

3

Красимир Цанков Раданов

4

Мария Иванова Добрева

5

Иво Цанков Клашнов

6

Владимир Спасов Наков

7

Кемил Мехмедов Рамаданов

8

Кристина Георгиева Овчарова

9

Муса Исмаилов Дурльов

10

Стефан Любомиров Коларов

11

Иван Христов Иванов

12

Емилия Събинова Кушлова

13

Таня Маркова Гаралова

14

Георги Младенов Чипилов

15

Димитър Костадинов Андреев

16

Михаил Костадинов Узунов

17

Асен Андреев Димитров

Коалиция „Ние, гражданите” - листа с 3 кандидати:

1

Йордан Димитров Цимпарев

2

Ангел Димитров Ташев

3

Ангел Петров Гагов

ПП ГЕРБ - листа с 17 кандидати:

1

Росица Ангелова Рускова

2

Светлана Георгиева Коцева

3

Цанко Паунов Дангов

4

Стела Емилова Гьорова

5

Любен Петров Ташев

6

Ваня Бориславова Кафтанджиева

7

Златка Христова Тупарова-Влахова

8

Пламен Ясенов Гьоров

9

Димитър Михайлов Йовчев

10

Младен Братимиров Бадански

11

Петър Иванов Пандев

12

Искра Миранова Горанова

13

Илияна Иванова Рускова

14

Недко Лебанов Раданов

15

Александър Ангелов Мацанов

16

Румен Илиянов Бабечки

17

Ангел Бенчов Крачов

ПП „Движение България на гражданите” - листа с 3 кандидати:

1

Любен Сотиров Тигалонов

2

Стойчо Георгиев Зарев

3

Младен Георгиев Тупаров

ПП ВОЛЯ - листа с 17 кандидати:

1

Димитър Бойков Топалов

2

Димитър Маринов Бекташев

3

Асен Георгиев Чакъров

4

Борис Асенов Томанов

5

Георги Ангелов Станков

6

Петър Костадинов Томанов

7

Янко Кирилов Камбуров

8

Асен Асенов Мишев

9

Валентин Валериев Кръстев

10

Димитър Борисов Арнаудов

11

Мирослав Красимиров Крачов

12

Ангел Огнянов Азов

13

Васил Ангелов Цветков

14

Тодор Маринов Караджов

15

Никола Асенов Димитров

16

Иван Георгиев Грозданов

17

Методи Асенов Атанасов

Коалиция „БСП за България” - листа с 14 кандидати:

1

Нина Иванова Димова

2

Атанас Димитров Манолов

3

Пламен Асенов Киселов

4

Веска Димитрова Андонова

5

Елена Бойкова Йочева

6

Емил Шишманов Чолаков

7

Васил Николаев Гаврилов

8

Искрен Илиянов Медаров

9

Красимир Емилов Исягов

10

Тодор Ангелов Тодоров

11

Георги Тодоров Бешев

12

Румен Тодоров Вандев

13

Стоянка Живкова Кръстева

14

Линко Алдинов Банцов

Коалиция „Демократична България – Обединение” - листа с 7 кандидати:

1

Ясен Цанков Пашомов

2

Атанас Спасов Катранджиев

3

Багрян Александров Чаушев

4

Йорданка Василева Спасова

5

Момчил Дойчев Лещаров

6

Аксиния Асенова Лещарова

7

Димитър Иванов Делиев

КП „Алтернативата на гражданите” - листа с 17 кандидати:

1

Георги Спасов Тупаров

2

Николай Георгиев Тумбев

3

Лидия Красимирова Прагова

4

Иво Банков Иманов

5

Валентин Китанов Хаджимосков

6

Емил Венциславов Кейбашиев

7

8

Ани Тодорова Тупарова

Борис Петков Томанов

9

Любен Димитров Кошериев

10

Костадин Василев Кадинов

11

Асен Иванов Михайлов

12

Юсеин Сабриев Сейдев

13

Стоян Валериев Трендафилов

14

Мария Стойчева Иванова

15

Катя Славчова Гаралова

16

Цанко Пламенов Фотенлиев

17

Константин Йорданов Кадинов

ПП „Нова алтернатива” - листа с 14 кандидати:

1

Ангел Асенов Кожухаров

2

Методи Сашов Караманов

3

Асен Атанасов Хъров

4

Ангел Методиев Татов

5

Запрян Асенов Цимпарев

6

Ангел Стефанов Игнатов

7

Марин Ангелов Равчев

8

Марин Георгиев Цимпарев

9

Ангел Александров Мутанов

10

Митко Борисов Данаилов

11

Димитър Ангелов Иванов

12

Илия Огнянов Татов

13

Димитър Ангелов Чакъров

14

Асен Ангелов Илинов

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

КМЕТСТВО КОСТАНДОВО

1. Валентин Максимов Вигнев - ПП „Движение за права и свободи”

2. Пламен Ясенов Гьоров - ПП ГЕРБ

3. Пламен Асенов Киселов - Коалиция "БСП за България"

4. Ясен Цанков Пашомов - Коалиция „Демократична България – Обединение”

5. Николай Георгиев Тумбев - КП „Алтернативата на гражданите”

КМЕТСТВО ДОРКОВО

1. Николай Иванов Ковачев - Коалиция "БСП за България"

25.09.2019

Съобщение

Информационен лист относно обработването от ОИК на лични данни в изборите

1. ОИК № 1324 с адрес община Ракитово , гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров № 57” е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г..

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

2. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на партии, местни коалиции, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в .изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.

3. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.

4. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.

5. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.

6. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.

7. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

8. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]

23.09.2019

Съобщение

Следващото  заседание на комисията ще се проведе на 24.09.2019 г. от 17:30 ч.

21.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК ще се състои на 23.09.2019 17:30 часа

16.09.2019

Съобщение

В съответствие с Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Застъпници

Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Заявление за регистрация на застъпници, по образец (Приложение № 73-МИ) и предложение за заместващи застъпници Приложение № 74-МИ от изборните книжа, се подава до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. в ОИК Велинград.

Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур при спазване на изискванията на Решение № 1080–МИ/12.09.2019г. на ЦИК.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

16.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи в общинските избирателни комисии се извършва от 17 септември до 24 септември 2019 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

 

Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите:

Приложение № 62-МИ от изборните книжа – за общински съветници;

Приложение № 63-МИ от изборните книжа – за кмет на община/кметство.

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица.

Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/кмет на кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата;

1.2. Предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 64- МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет.

2.1. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа),

2.2. Кандидатът за общински съветник  -  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя декларация по образец (Приложение № 66-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подават от упълномощени лица.

 
16.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ракитово ще се проведе на 18.09.2019 г. от 17:30 часа.

14.09.2019

Съобщение

ВАЖНО !     Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК.

Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

 

Предложение рег. кандидати за ОС рег. в ОИК - вариант 11.09.2019

14.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ракитово ще се състои на 16.09.2019 г. от 17:30 часа.

12.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ракитово ще се състои на 14.09.2019 ч. от 14:00 ч.

11.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на ОИК Ракитово  е определено за  12.09.2019  от 17:30 часа .

07.09.2019

Съобщение

         На 09 септември 2019 г.в ОИК-РАКИТОВО започва регистрацията на партии,

 коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за

 общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  Приемането на документите ще се извършва всеки календарен ден от

 9:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров “ №57 заседателната зала, II-ри етаж.

Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ОИК на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети е до 17:00 ч. на 16 септември 2019 г. и се извършва по реда на Решения № 936-МИ от 02 септември 2019 г. и № 937-МИ т 02 септември 2019 г. на Централна избирателна комисия.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 148-МИ / 23.01.2022

  относно: ОТНОСНО: Изпращане на уведомление до ЦИК , на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, за насрочване на частични избори за избор на кмет на община Ракитово.

 • № 147-МИ / 19.11.2021

  относно: Взeмане на решение, на основание чл .87, ал.1 от ИК във връзка с чл. 42 ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, за предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на Община Ракитово , Костадин Щерев Холянов.

 • № 146-МИ / 30.07.2021

  относно: Получено e писмо от КПКОНПИ с приложено Решение № РС-87-20-055/07.07.2021г. година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за установяване конфликт на интереси

всички решения