28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

26.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на ОИК Ракитово на 27.10.2023г. от 15:00 часа.

25.10.2023

Съобщение

НАСРОЧЕНО Е ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- РАКИТОВО НА 26.10.2023г. в 15:00 ч.

24.10.2023

Съобщение

НАСРОЧЕНО Е ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ- РАКИТОВО НА 25.10.2023г. в 15:00 ч.

22.10.2023

Съобщение

 

 Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 24.10.2023г в 17:00 часа

22.10.2023

Съобщение

НАПОМНЯНЕ : Общинска Избирателна Комисия Ракитово уведомява всички , които ще регистрират застъпници  че трябва да подадат  Заявление за регистрация на застъпници  и заместващи застъпници по образец (Приложение № 72-МИ  /Приложение № 73-МИ от изборните пнижа), срока за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г..

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), съгласно горецитираните приложения, подписано от управомощени лицата и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

20.10.2023

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на населеното място/общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

20.10.2023

Съобщение

Общинска Избирателна Коимсия  Ракитово  предоставя на внимнието на всички избиратели  интерактивната брошура , част от разяснителната кампания на ЦИК за предстоящите избори за общински съветници и за кметове , които ще се проведат на 29.10.2023г.  https://www.cik.bg/mi_2023/brochure/

18.10.2023

Съобщение

 ОИК Ракитово  уведомява, че обучението на Секционните избирателни комисии ще се проведе на 24.10.2023г. от 18:00 часа  в читалище "Будилник" с адрес гр.Ракитово , ул. Александър Стамболийски № 4. 

Препоръчително е на обучението да присъстват  членовете от ръководния състав на Секционните Избирателни Комисии.

17.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 18.10.2023г в 16:00 часа

16.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

16.10.2023

ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

Моля, изберете конкретния ден и час за присъединяване към обученията, като кликнете върху - 'Click here to join the meeting'!

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО
1. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 353 234 923 897 
    Passcode: EWZ6ow 
2. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 764 785 407 
    Passcode: KHwBrL 
3. 16 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 925 035 510 
    Passcode: P2afxk 
4. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 362 684 398 379 
    Passcode: QEatP9 
5. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 342 492 580 985 
    Passcode: LJzx2m 
6. 17 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 338 384 937 46 
    Passcode: Wt2RBU 
7. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 360 863 499 707 
    Passcode: SZvKDj 
8. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 780 537 601 
    Passcode: YKJAXT 
9. 18 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 384 101 028 204 
    Passcode: mu4ZzL 
10. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 317 314 062 653 
    Passcode: QXYGjC 
11. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 936 722 510 
    Passcode: PKYJFA 
12. 19 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 318 086 235 475 
    Passcode: NuCWdQ 
13. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 328 327 545 831 
    Passcode: 2Nay82 
14. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 345 087 211 829 
    Passcode: iXSCey 
15. 20 октомври 2023 г. (петък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 575 468 614 
    Passcode: keghro 
16. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 330 008 860 726 
    Passcode: 9c4JyS 
17. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 346 144 268 620 
    Passcode: GLYhG7 
18. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 319 092 895 938 
    Passcode: MRxnoR 
19. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 323 234 523 850 
    Passcode: rhpmv4 
20. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 398 168 282 046 
    Passcode: rhf3R4 
21. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 336 870 748 600 
    Passcode: HiRpRB 
22. 21 октомври 2023 г. (събота) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 037 192 38 
    Passcode: oNxNc2 
23. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 10:00 до 10:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 212 671 479 
    Passcode: MoFFyv 
24. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 11:00 до 11:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 393 693 344 100 
    Passcode: Dry5CX 
25. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 12:00 до 12:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 333 937 853 834 
    Passcode: JJjYSC 
26. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 16:00 до 16:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 373 658 124 13 
    Passcode: bcPdPa 
27. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 381 443 486 722 
    Passcode: tSaqVH 
28. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 315 301 573 022 
    Passcode: 4wopM2 
29. 22 октомври 2023 г. (неделя) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 365 953 275 341 
    Passcode: 8mZvAP 
30. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 394 833 126 023 
    Passcode: 6mGzR8 
31. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 304 252 57 
    Passcode: JdAVzD 
32. 23 октомври 2023 г. (понеделник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 387 219 525 726 
    Passcode: YVfMiz 
33. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 324 395 024 057 
    Passcode: ZSn6Tm 
34. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 390 211 947 905 
    Passcode: PLbw9d 
35. 24 октомври 2023 г. (вторник) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 367 724 912 894 
    Passcode: Snu54Q 
36. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 321 921 910 724 
    Passcode: DFT7qQ 
37. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 351 220 102 507 
    Passcode: NP4QmD 
38. 25 октомври 2023 г. (сряда) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 322 663 598 199 
    Passcode: SX3fg2 
39. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 17:00 до 17:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 352 277 023 399 
    Passcode: XnXaMb 
40. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 18:00 до 18:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 361 394 876 839 
    Passcode: CXPeBE 
41. 26 октомври 2023 г. (четвъртък) Microsoft Teams meeting
  от 19:00 до 19:40 ч. Join on your computer, mobile app or room device
    Линк за присъединяване към обучението:
    Click here to join the meeting
    Meeting ID: 341 739 232 635 
    Passcode: 6zPWJp 
16.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинската Избирателна Комисия Ракитово на 17.10.2023г. в 18:00 часа.

12.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинка Избирателна Комисия Ракитово на 12.10.2023 г. 14:00 часа

11.10.2023

Съобщение

 Общинска Избирателна Комисия Ракитово уведомява всички , които ще регистрират застъпници  че трябва да подадат  Заявление за регистрация на застъпници  и заместващи застъпници по образец (Приложение № 72-МИ  /Приложение № 73-МИ от изборните пнижа), срока за подаване на заявленията е до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г..

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), съгласно горецитираните приложения, подписано от управомощени лицата и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

 

10.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинка Избирателна Комисия Ракитово на 10.10.2023г. от 14.00 часа.

05.10.2023

Съобщение

Уведомяваме Ви за възможностите за подаване на заявления, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс, като искането се прави писмено до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез електронно заявление по електронен път, като може да подадете  следните заявления:

► Чрез ГД ГРАО при Министерство на регионалното развитие и благоустройството на следния адрес:  https://regna.grao.bg/

► Чрез  община Ракитово  на следния адрес: гр.Ракитово,ул.Иван Клинчаров № 57 , община Ракитово,деловодство

 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г. (при условие, че е наличен регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден);
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс).

► Чрез Министерство на електронното управление на следния адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/elections-2023

 • Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък (чл. 27, ал. 3, 4 и 6 във вр. с чл. 45, ал. 1 ИК);
 • Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс);
 • Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) – до 14 дни преди изборния ден. За заявяване на услугата не се изисква наличие на квалифициран електронен подпис;
 • Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (по чл. 39, ал. 2 – 6 от Изборния кодекс). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги;
 • Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр. 1 ИК). Изисква се да разполагате с квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от българските доставчици на удостоверителни услуги.
 
04.10.2023

Съобщение

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 14 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36, съгласно ал. 2, и искането трябва да е направено при условие, че имат регистриран настоящ адрес на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са подали заявление за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес.

Право да гласуват с подвижна избирателна кутия имат право и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/район/кметство към 28 април 2023 г. включително (6 месеца преди изборния ден) и са служебно вписани в избирателен списък част II или са подали декларация за вписване в списъка – част II.

Ако не можете да напуснете дома си и да упражните правото си на глас в изборното помещение, но желаете да гласувате с подвижна избирателна кутия, може да заявите желанието си в срок не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 14.10.2023 г. по един от следните начини, в съответствие с чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс:

► В писмена форма чрез саморъчно подписано заявление по образец – Приложение № 17-МИ (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс, без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК) и   

 • подадено от упълномощено лице с пълномощно (без изискване за нотариална заверка на същото) в  община Ракитово ,
 • изпратено по пощата на адрес: гр. Ракитово, ул. „Иван Клинчаров “ № 57,  община Ракитово

В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват на избори за общински съветници и за кметове. (Решение № 2154/31.08.2023 г. на Централната избирателна комисия).

02.10.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 03.10.2023г. 18:00 ч

30.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 02.10.2023г 18:00 ч.

26.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на членовете на ОИК Ракитово на 27.09.2023г. в 18:00 часа

 

25.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово за 10 часа на 26.09.2023г.

21.09.2023

Съобщение

При подаване на Предложението за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че следва да представят данните на кандидатите, в структуриран вид във формат EXCEL –  Приложение на електронен носител   , към настоящето решение.

Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място/района, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство и кмет на район).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО  да се представят данните на електронен носител - флаш памет, който носител остава за съхранение в комисията. 

16.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 17.09.2023г. от 18:00 часа

           
           
15.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 16.09.2023г. от 18:00 часа

14.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 15.09.2023г. от 18:00 часа

13.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 14.09.2023г. от 14:00 часа

12.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 13.09.2023г. от 10:30 часа

09.09.2023

Съобщение

Насрочено е заседание на Общинска Избирателна Комисия Ракитово на 10.09.2023г. от 13:00 часа

още съобщения

Календар

Решения

 • № 120 / 20.11.2023

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, и обявяване за избран на следващия от листата кандидат

 • № 119 / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО КОСТАНДОВО

 • № 118 / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ в община РАКИТОВО

всички решения