Общинска избирателна комисия Ракитово


РЕШЕНИЕ
№ 141-МИ
Ракитово, 20.11.2019

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 107-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ракитово

С Решение № 107-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ракитово, Кристина Георгиева Овчарова е обявен за избрана за общински съветник от квотата на ПП БЗНС.

Постъпило е Писмо с вх. № 132/18.11.2019г. от Общински съвет Ракитово за подадено Заявление от Кристина Георгиева Овчарова, която заявява желанието си да й бъдат прекратени правомощията като общински съветник поради несъвместимост с назначаването й като зам.-кмет на община Ракитово. Към писмото има приложен Трудов договор № 00124/15.11.2019г.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл.30, ал.4, т. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Ракитово

 

Р Е Ш И :

 1. Освобождава Кристина Георгиева Овчарова, ЕГН **********, избрана от квотата на ПП БЗНС.
 2. Обявява за избран Димитър Георгиев Андонов, ЕГН **********, от квотата на ПП БЗНС.

                                                                           

Решението може да се оспорва пред Централна избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 88 от ИК.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

3 ...........................................

5.....................................

2.....................................

4 ...........................................

6.....................................

       

 

Председател: Стоянка Паунова Гинчева

Секретар: Мустафа Мехмедов Вигнев

* Публикувано на 20.11.2019 в 18:02 часа

Календар

Решения

 • № 143-МИ / 20.08.2020

  относно: Получено Решение РС-371-20-087/29.07.2020 година на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 • № 142-МИ / 20.11.2019

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 107-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ракитово

 • № 141-МИ / 20.11.2019

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 107-МИ от 29.10.2019 г. на ОИК Ракитово

всички решения