27.03.2019

Извънредно заседание

На 29.03.2019год. от 17:10 часа, в залата на Общински съвет гр.Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

19.11.2018

Извънредно заседание

На 20.11.2018год от 17:15 часа, в залата на Общински съвет Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

08.06.2016

Заседание

Днес, 08.06.2016год. от 17:15 часа в залата на Общински съвет гр.Ракитово, ще се проведе извънредно заседание на ОИК Ракитово.

 

18.11.2015

Заседание

ОИК Ракитово насрочва заседание на 19.11.2015 год. от 17:00 часа в залата на Общински съвет Ракитово.

30.10.2015

Предаване на изборни книжа, материали и бюлетини

Общинската избирателна комисия напомня, че на 31.10.2015г. ще се предават материалите и, изборните книжа и бюлетините на секционните избирателни комисии, съгласно графика.

№  по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Изборните книжа, материали, избирателни списъци и протоколи и ще се получават от председател, зам. председател/секретар на СИК само срeщу представяне на удостоверение от ОИК за назначаването им за такива и лична карта.
 2. Графикът да се спазва стриктно с оглед на по-рационалното използване на транспорта и осигуряване охраната на местата за гласуване.
26.10.2015

Жребий за подреждане на кандидатите в списък "А"

На основание резултатите от "Информационно обслужване" АД, лицата Петя Георгиева Чолева и Иван Георгиев Санкев са с еднакъв брой преференциални гласове. Указанията налагат провеждане на жребий за подреждане на кандидатите в списък "А" в листата на Политически клуб "ЕКОГЛАСНОСТ" като резултат оот преференциалните гласове. 

Жребият ще се проведе в залата на ОИК Ракитово от 11.30 часа в присъствието на представител на г-жа Чолева, г-жа Светлана Баева и кандидата за общински съветник г-н Иван Георгиев Санкев.

25.10.2015

Край на изборния ден

ОИК Ракитово уведомява, че в 20:00 часа е обявен край на изборния ден.

25.10.2015

Начало на изборния ден

Общинската избирателна комисия уведомява, че всички 16 секции на териотрията на община Ракитово откриха изборния ден в 06:00 часа.

24.10.2015

Заместващи застъпници

ОИК –Ракитово  уведомява всички партии и коалиции, регистрирали застъпници на кандидатски листи за участие в изборите  за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., че заместващи застъпници се регистрират в ОИК чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа), подадено до17.00 ч. на 24 октомври 2015 г. на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат (Таблица No 2 – Списък на заместващите застъпници).

24.10.2015

Заседание на ОИК Ракитово

Общинската избирателна комисия уведомява, че заседанието на 24.10.2015г. е насрочено за 19:00 часа.

24.10.2015

Предаване на изборни книжа, материали и бюлетини

Общинската избирателна комисия напомня, че днес 24.10.2015г. ще се предават материалите и, изборните книжа и бюлетините на секционните избирателни комисии, съгласно графика.

№  по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Изборните книжа, материали, избирателни списъци и протоколи и ще се получават от председател, зам. председател/секретар на СИК само срeщу представяне на удостоверение от ОИК за назначаването им за такива и лична карта.
 2. Графикът да се спазва стриктно с оглед на по-рационалното използване на транспорта и осигуряване охраната на местата за гласуване.
23.10.2015

Заседание

Заседанието на Общинската избирателна комисия на 23.10.2015 г./петък/ е насрочено за 18:00 часа.

23.10.2015

Краен срок за регистрация на застъпници

Общинската избирателна комисия Ракитово уведомява, че днес 23.10.2015 г. в 18:00 часа изтича срока за регистрацията на застъпници на  политически партии, коалиции и местната коалиция. Заявление, придружено с Приложение № 68 от изборните книжа, списък на застъпниците на хартиен носител, списък на застъпниците на ел.носител /диск/ в  excel формат, както и пълномощно на упълномощеното/ите лице/а, могат да се представят в ОИК, сградата на община Ракитово, ет.2, зала на Общински съвет Ракитово.

20.10.2015

Удостоверение по чл.263, ал.1от МВР

Общинската избирателна комисия уведомява, че в на страницата на Централна избирателна комисия, раздел „За избирателите“ и раздел „За гласоподавателите“ е публикувано съобщение относно издаване от МВР на удостоверения по чл. 263, ал. 1 от Изборния кодекс в случаите, когато личният /зелен/ паспорт или личната карта са с изтекъл срок, повредени, унищожени, изгубени или откраднати или в процес на издаване.

16.10.2015

Гласуване на хора с увреждания

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно Изборния кодекс гражданите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват:

 1. В секция специално обозначена с табела или други знаци указващи допълнителното и предназначение;
 2. В избрана от тях подходяща секция на територията на общината след представяне на валиден документ за самоличност и подаване на декларация пред СИК, че не са и няма да гласуват на друго място. Всяка СИК разполага с такива декларации.
 3. С посочен от тях придружител, когато увреждането им не позволява сами да извършват необходимите действия при гласуването. Разрешението за гласуване се дава от председателя на СИК, а при оспорване на решението спорът се решава окончателно от състава на СИК.

 С Решение №72/16.09.2015г. ОИК Ракитово е утвърдила, като подходящи за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението следните избирателни секции:

 • Избирателна секция № 132400002, с адрес: гр. Ракитово, ул. „Братя Кръстини” №2, ПУ „Д-р Петър Берон” – интернат /южен вход/;
 • Избирателна секция № 132400009, с адрес: гр. Костандово, пл."Европа" № 1, ОУ „Неофит Рилски” /северен вход/;
 • Избирателна секция № 132400013, с адрес: с.Дорково, ул. „Хр.Ботев” № 2, ОУ ”Христо Ботев”.

Допълнителното предназначение на тези избирателни секции (както и входовете на сградите с такива секции) ще бъде обозначено с табели и знаци.

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден /25.10.2015г./, могат да подават заявки от 6,30 ч. до 18,15 ч. към дежурния екип за изборите по следните начини:

 • на телефони: 03542/20 44; 20 25; 34 60
 • на адрес: Община Ракитово, ул. „Иван Клинчаров” № 57, Център за информация и услуги;
 • на е-адрес: [email protected] и [email protected]

При направена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания в изборния ден.

В седмицата преди 25 октомври 2015г. предварителни заявки за помощ при придвижване в изборния ден могат да се направят от понеделник (19.10.2015г.) до петък (23.10.2015г.) от 9.00 до 16.00 ч. по описаните по –горе начини.

16.10.2015

График за предаване на бюлетини

ОИК Ракитово обявява графика за предаване на бюлетините, както и отговорните членове на ОИК, които ще присъстват на предаването на материалите.

№ по ред

Име и фамилия

СИК №

Час на получаване

1

Виктория Николаева Гаврилова

132400001

132400002

17,00

18,20

2

Катя Маркова Пелева

132400003

132400004

18,40

18,40

3

Зорница Арсова Томова

132400005

132400006

18,00

18,00

4

Мария Антонова Арабова

132400007

132400008

17,15

17,30

5

Елвира Вихренова Пелева

132400009

132400010

17,10

17,30

6

Горан Ангелов Ангелов

132400011

132400012

17,30

17,30

7

Калинка Петрова Холянова

132400013

132400014

18,20

18,20

8

Калинка Петрова Холянова

132400015

 

19,00

9

Магдалена Василева Гатева

132400016

 

17,45

15.10.2015

Отличителни знаци застъпници и представители

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКИТОВО, уведомява всички партии и коалиции, регистрирали застъпници на кандидатски листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., че съгласно чл. 121, ал.1 от Изборния кодекс са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК с решение

№ 1497-МИ от 25.06.2015 г.

 

Обозначителният знак-бадж се изготвя от самите застъпници или предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети и следва да отговарят на образеца, показан в Приложение 1  към горепосоченото решение на ЦИК.

 

Представителите на  партия, коалиция и инициативен комитет съгласно  чл.125 от Изборния кодекс, също носят обозначителни знаци-бадж и се изготвят от предложилите ги партии, коалиции и инициативни комитети, и следва  да отговарят на образеца, показан в Приложение 2, към решение 1497-МИ от 25.06.2015 г. на ЦИК

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

15.10.2015

Заседание ОИК

Заседанието на ОИК Ракитово на 15.10.2015 г. е насрочено за 17.00 часа. 

12.10.2015

Обучение СИК

Общинската избирателна комисия уведомява, че на 19.10.2015 г. от 17.30 часа в СОУ "Св.Климент Охридски", ще се проведе обучение на СИК. Присъствието на председател, зам.председател и секретар е задължително.

12.10.2015

Представяне на списък на представители на партии

ОИК Ракитово уведомява, че до 24.10.2015 г. и дори в деня на изборите, партиите, коалициите и метстната коалиция могат да представят списък на упълномощените представители на партиите, коалициите, местната коалиция за публикуване. Списъкът се съставя във формата и съдържанието съобразно Приложение № 2 .

Вписванията се извършват незабавно след приемане от ОИК на първия или на всеки следващ списък на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, както и в случаите при произвеждане на втори тур за избор на кмет.

Приложение № 2

към Решение № 1552-МИ от

28.08.2015 г.

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ……………………………………………

 

СПИСЪК

(за публикуване)

на упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в

изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

 

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет

№ и дата на пълномощното

1

2

3

4

 

 

ПП …………………………, или

КП …………………………, или

МК ………………………..., или

ИК …………………………

1. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

2. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

3. …………..……………………………………………………

(собствено, бащино, фамилно име)

 

……………………………………..

 

 

 

 

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е публичен и съдържа следните колони:

Колона 1 – „№ по ред, дата“. Изписването на номерата следва последователността на предаване на списъците, като се вписва и датата на тяхното предаване;

Колона 2 – „Партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Изписват се наименованията на партиите, коалициите, местните коалиции и имената на издигнатия от инициативния комитет независим кандидат, като пред наименованието на партията/коалицията/местната коалиция се изписва абревиатурата „ПП“ – за партия, „КП“ – за коалиция, „МК“ – за местна коалиция. За инициативните комитети се изписва абревиатурата „ИК“ и имената на независимия кандидат;

Колона 3 – „Представители на съответната партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет“. Колоната съдържа редове, в които последователно се изписват имената на упълномощените представители по реда на подредбата им в списъка;

Колона 4 – „№ и дата на пълномощното“. Вписват се номерът и датата, вписани в пълномощното за съответния упълномощен представител.

 

Достъпът до данните в списъка се осигурява при спазване на Закона за защита на личните данни.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 218 / 29.03.2019

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Недко Сатев

 • № 217 / 20.11.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник Петя Чолева

 • № 216 / 08.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник

всички решения